www.domofony.com - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Polaris International. Prowadzi sprzedaż i instalację domofonów cyfrowych na terenie całego kraju.
Startuj z nami | Dodaj do zakładek |
SERWIS 7 DNI W TYGODNIU
pod nr tel. 602 716 756

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Polaris International
Sławomir Nagórski
81-361 Gdynia
ul. Zgoda 8
tel. 58 77 111 77
e-mail: polaris_international@wp.pl
NIP: 586-006-13-63

Szanowni Państwo

    Firma Polaris International, istniejąca od 1990 roku prowadzi dziatalność w zakresie świadczenia ustug dostępu do internetu, jest publicznym operatorem TV kablowej i zajmuje się montażem instalacji domofonowych.
Przedstawia ofertę wykonania cyfrowej instalacji domofonowej w budynkach spótdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zakładów gospodarki komunalnej oraz u administratorów prywatnych.

Proponujemy za symboliczną ZŁOTÓWKĘ wykonanie modernizacji dotychczasowej instalacji lub montaż nowej instalacji domofonowej. W przypadku modernizacji instalacji, oprócz samych przewodów, wszystkie pozostałe urządzenia są wymieniane na nowe.
Po wykonaniu inwestycji pobierana będzie opłata abonamentowo-konserwacyjna.

Korzyści plynące z posiadania w/w instalacji to mniejsze wydatki na wymianę wkładek i dorabianie kluczy.

Za posiadaniem nowej instalacji cyfrowej przemawia fakt bezawaryjnego działania urządzeń i bardzo dobra słyszalność rozmowy.

Za pośrednictwem nowej cyfrowej instalacji otwieranie drzwi następuje po wprowadzeniu indywidualnego kodu dostępu. Nowa rozmównica przy drzwiach wejściowych nie posiada żadnych wystających przycisków, wprowadzanie kodu dostępu następuje po dotknięciu tablicy numerycznej.

OFERTA

SUPER KOMFORT II - stała obsługa serwisowa

Przy modernizacji i wykorzystaniu tylko dotychczasowych kabli.
 • pierwsze 2 lata od 2.00 zł do 4.68 zl. netto (cena uzależniona jest od ilości mieszkań na danej klatce. Na prośbę Państwa dokładną wycenę wysokości miesięcznej opłaty przedstawi przedstawiciel naszej firmy)
 • następne "x" lat po 1.87 zł. netto (okres "x" lat może być negocjowany)
  - w/w ceny dotyczą jednego mieszkania łącznie z likwidacją skutków kradzieży oraz dewastacji
  - łączny okres możliwej współpracy 10 lat.
SUPER KOMFORT III - stała obsługa serwisowa

Przy wykonaniu nowej odrqbnej instalacji.
 • pierwsze 3 lata od 2.00 zł do 4.68 zl. netto (cena uzależniona jest od ilości mieszkań na danej klatce. Na prośbę Państwa dokładną wycenę wysokości miesięcznej opłaty przedstawi przedstawiciel naszej firmy)
 • następne "x" lat po 1.87 zł. netto (okres "x" lat może być negocjowany)
  - w/w ceny dotyczą jednego mieszkania łącznie z likwidacją skutków kradzieży oraz dewastacji
  - łączny okres możliwej współpracy do 10 lat
KOMFORT II - stała obsługa serwisowa

Przy modernizacji i wykorzystaniu tylko dotychczasowych kabli.
 • pierwsze 2 lata od 2.00 zł do 4.68 zl. netto (cena uzależniona jest od ilości mieszkań na danej klatce. Na prośbę Państwa dokładną wycenę wysokości miesięcznej opłaty przedstawi przedstawiciel naszej firmy)
 • następne "x" lat po 1.87 zł. netto (okres "x" lat może być negocjowany)
  - w/w ceny dotyczg jednego mieszkania (w opiacie konserwacyjnej wliczony jest koszt robocizny i dojazdu )
  - łączny okres możliwej współpracy 10 lat.
KOMFORT III - stała obsługa serwisowa

Przy wykonaniu nowej odrobnej instalacji.
 • pierwsze 3 lata od 2.00 zł do 4.68 zl. netto (cena uzależniona jest od ilości mieszkań na danej klatce. Na prośbę Państwa dokładną wycenę wysokości miesięcznej opłaty przedstawi przedstawiciel naszej firmy)
 • następne "x" lat po 1.87 zł. netto (okres "x" lat może być negocjowany)
  - w/w ceny dotyczą jednego mieszkania (w opłacie konserwacyjnej wliczony jest koszt robocizny i dojazdu )
  - łączny okres możliwej współpracy do 10 lat
STANDARD - serwis na telefon

montaż instalacji z możliwością spłaty za wykonanie ustugi na raty w okresie do 1 roku wraz z dodatkową stałą usługą serwisową w wysokości 0.50 zt netto od jednego mieszkania
+ koszty dojazdu i urządzeń podlegających wymianie na skutek awarii lub dewastacji.

ZAKUP URZADZEŃ PRZEZ INWESTORA - z obslugą serwisową

Spółdzielnia / Wspólnota Mieszkaniowa sama na własny koszt zakupi urządzenia, firma wykona montaż nowych urządzeń bez opłaty za zainstalowanie.
W zamian za wykonane prace firma pobierać będzie opłatę konserwacyjną wysokości 1.87 zt. netto od jednego mieszkania łącznie z likwidacją skutków kradzieży oraz dewastacji .

MONTAŻ Z ZAPŁATĄ JEDNORAZOWĄ

Wykonanie montażu urządzeń bez pobierania opłat miesięcznych i zapłata za montaż jednorazowa:
 • koszt zainstalowania urządzeń w jednej klatce to kwota pomiędzy 150 a 300 zł. do uzgodnienia.
 • koszt urządzeń firmy Laskomex kształtuje się w następujący sposób:
  - jeden zestaw CD 2500 - 420.00 zł netto
  - jeden unifon LM8 - 33.00 zł netto
  - jeden elektrozaczep - 59.00 zł netto
  na zakup w/w urządzenia firma może udzielić 10% upustu.
Informuję również, iż firma posiada wlasną maszynę do dorabiania kluczy patentowych.
Dla naszych klientów istnieje moiliwość dorobienia kluczy od drzwi wejściowych, piwnic, bram itp. w cenie tylko 4.00 zt. brutto (od sztuki)

Współpraca z naszą firmą zapewni Państwu obsługę w pełnym zakresie. Od prawidłowego działania instalacji do dorabiania kluczy, to wszystko co jest potrzebne do funkcjonowania domofonów.

Przez cały okres współpracy gwarantujemy Państwu naprawę instalacji, wymianę wkładek w drzwiach oraz likwidację skutków dewastacji i kradzieży.

Prosimy o podanie formy współpracy, która by Państwu najbardziej odpowiadała oraz ilość mieszkańców dla których ma być przeznaczona instalacja, a przygotujemy
dla Państwa indywidualną ofertę cenową.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
(058) 77 111 77 / 0 602 716 756


Dlaczego właśnie wersja abonamentowa???
(SUPER KOMFORT, KOMFORT, STANDARD)

U NAS NA RATY

- KREDYT 0%
- MONTAŻ GRATIS
- DODATKOWE LATA BEZPŁATNEJ GWARANCJI
- BEZPŁATNA OBSŁUGA W OKRESIE SPŁAT
- możliwość PRZESUNIĘCIA FUNDUSZY na inne cele

U KONKURENCJI JEDNORAZOWA OPŁATA

- TYLKO JEDEN ROK GWARANCJI
- ZABLOKOWANE FUNDUSZE
- DODATKOWE OPŁATY w okresie gwarancji przy zaistnieniu usterki spowodowanej uszkodzeniami mechanicznymi przez "osoby trzecie"
- RYZYKO WADLIWEJ INSTALACJI i problemów w okresie pogwarancyjnym


W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
(058) 77 111 77 / 0 602 716 756


Strona główna | Oferta | Domofony | Referencje | Galeria | Kontakt
Copyright © 2006. Polaris International.
Google
Web www.domofony.com
Administaracja domeną, hosting: LobSter